HOMEアプリケーション>深紫外(DUV / UV-C)LED

深紫外(DUV / UV-C)LED

深紫外(DUV / UV-C)LED

Crystal IS社
Optan™ (TO-39 Ball Lens) 深紫外LED(UVC LED/DUV LED)
Klaran 深紫外線LED(UVC LED/DUV LED)

深紫外LED用パワーメータ

OPHIR OPTRONICS社
PD300RM-UV / PD300RM-8W LED測定用フォトダイオードセンサ